Endre Balazs

Fastlege

Spesialist i allmennmedisin

Sam Rahmanpour

Fastlege

Anita Amundsen Flensborg

Helsesekretær

Lene B. D. Lindstad

Helsesekretær