Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget

 Pris
Utskrift av journalKr 85,-
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningenkr 116,-
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer: 
– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m.kr 63,-
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m.kr 95,- 
– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep m.m.kr 134,-
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m.kr 181,-
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips,
vaksiner, ortoser m.m.           
Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,
henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten
kr 59,- 
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt
time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist
kr 160/280,-
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret
belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette          
Etter kostnad
Prisliste attester 
Førerkort:
– Legeattest i anledning søknad om førerkortkr 690,- 
Idrettsfolk
– 1. gangs undersøkelse (Helbredseklæring)kr 485,-
– Sportsdykkere Legeundersøkelse på fastsatt skjema fra Norges Dykkerforbundkr 1.080,-
– Norges Motorsportsforbundkr 700,-
– Dopingskjemakr 600,-
– Travselskapet-legeerklæring ved fornyelse av kjørelisens kr 1.030,-
Luftpersonell: 
– Fallskjermhoppere kr 1.080,-
– Småflyverekr 1.300,- 
– Seil-/microflyverekr 2.160,-
Legeforeningen:
– Helbredserklæring (formular I) middelsstort skjemakr 690,-
Militære helbredsattester
– Skjema 4151kr 700,-
– Akutt sykdom ved fremmøte til repøvelser og HV-øvelserkr 700,-
– Helseattest for utskrivningspliktigekr 700,-
– Tjeneste i Norges internasjonale styrkerkr 865,-
Misjonsselskapene:
– Legeattest ved hjemkomstkr 865,-
– Norges Røde Kors Helbredsattestkr 865,-
– Norsk utviklingshjelp Helbredsattestkr 865,-
– Norsk-amerikansk studentutvekslingkr 865,-
Oljedirektoratet:
– Honorar for legeundersøkelse av arbeidstakere i petroleumsvirksomhet
på den norske kontinentalsokkel (Helsetilsynets blankett I-1149)
kr 1.340,-
Kommunene/ Hedmark Trafikk:
– Legeerklæring til transporttjeneste for funksjonshemmede TT kortkr 325,-
– Legeerklæring i forbindelse med søknad om parkeringstillatelsekr 370,-
Politietaten:
– Elever til Politiskolenkr 925,-
Reiselivsbransjen:
– Reiselivsbransjen, helseattest ved avbestilling reisekr 430,-
Sivilforsvaret:
– SF-skjema 17 se også Honorar for undersøkelse av Sivilforsvarets mannskaperkr 700,-
Utenriksdepartementet:
– Legeerklæring for aspiranter til utenrikstjenestenkr 970,-
– Kortere attester på grunn av ønske om dokumentasjonkr 300,-

Se egen prisliste som er slått opp. Legen skal gi deg kvittering for det beløpet du har betalt

Betaling foregår hos oss ved at du benytter betalingsautomaten som står på venteværelset.

Når du har vært hos lege eller på laboratoriet klargjør de regningen slik at du kan gå til automaten og taste inn din fødselsdato, 6 siffer.

Du får da opp navnet ditt og hva du skal betale og mulighet til å velge hvordan du vil betale.

Du får valget mellom å betale:

  • kontant med mynter og sedler (ikke 500 og 1000 kr sedler)
  • med bankkort gebyr 5 kr
  • eller få utskrevet faktura med gebyr 54 kr

Skulle du glemme å betale vil det ved kontordagens slutt automatisk bli utskrevet og tilsendt faktura til deg fra Melin Medical a/s som tar hånd om betalingsautomaten.

Utestående fordringer følges også opp av samme firma.